Informacje dotyczące poszczególnych kategorii spraw dla obywateli Ukrainy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2022

Informacje dotyczące poszczególnych kategorii spraw dla obywateli Ukrainy przybywających na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Sprawy dotyczące nadania PESEL:
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego 6

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy
Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, mogą załatwić sprawę tylko po uprzedniej rejestracji:
- telefonicznie pod numerem telefonu: (48) 610 09 62

Sprawy dotyczące świadczeń z Pomocy Społecznej (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł., świadczenia z Pomocy Społecnej, Świadczenia Rodzinne oraz Pomoc dla Podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.
Miejsko - Gminny Ośordek Pomocy Społecznej w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, tel. 48 610 32 84:

Sprawy dotyczące Zabezpieczenia Społecznego (Świadczenie Dobry Start "300+", Świadczenie Wychowawcze "500+", Rodzinny Kapitał Opiekuńczy "RKO"):
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21, tel. 22 560 16 00

Sprawy dotyczące edukacji (Szkoła, Przedszkole):
Rodzic powinien zapisać dziecko w placówce wg miejsca obecnego pobytu/zamieszkania. Należy to zgłosić do Dyrektora placówki.

Można kontaktować się również z zespołem obsługi oświaty w Skaryszewie przy ul. Jusliusza Słowackiego 6, tel. 48 610-30-89 wew. 115, 135, 125, 127

 

Інформація про окремі категорії справ щодо громадян України, які прибули на територію міста та ґміни Скаришева у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ НАДАННЯ PESEL:

УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО СТАТУСУ ТА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СКАРИШЕВІ ВУЛ.

Номер PESEL для громадян України

Громадяни України, які звертаються за номером PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні, можуть вирішити питання лише після попередньої реєстрації:

- за телефоном: (48) 610 09 62

СПРАВИ ПРО СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ (ОДНОразова грошова допомога 300 злотих, СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ, СИМІЙНІ ДОПОМОГИ ТА ПІДТРИМКА СУБ'ЯКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЖИТЛОВОСТІ)

МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИУ СКАРИШЕВІ ТЕЛ. 48 610 32 84

ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДОБРОГО ПОЧАТКУ «300+», ДОПОМОГА НА ОСВІТУ «500+», СІМЕЙНИЙ КАПІТАЛ «РКО»):

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, філія в м. РАДОМ РАДОМ, вул.ЧАХОВСЬКОГО 21, тел.: 22 560 16 00

ПИТАННЯ ОСВІТИ (ШКОЛА, ДИТЯЧИЙ САДОК):

Батьки повинні зарахувати дитину до закладу за поточним місцем перебування/прописки. Про це слід повідомити директора закладу.

ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ЗВ’ЯЗАТИСЯ ДО КОМАНДИ ОСВІТИ У СКАРИШЕВІ НА ВУЛИЦІ Й. СЛОВАЦЬКОГО, 6 ТЕЛЕФОН: 048 610-30-89 WEW. 115, 135, 125, 127

Autor: Ireneusz Jaworski