Komunikat dotyczący jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2022


KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE DLA OBYWATELI UKRAINY


Zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r., poz. 583) obywatelowi Ukrainy, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Uprawniony do otrzymania pomocy jest obywatel Ukrainy,  który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL

UWAGA: nie ma możliwości przyznania świadczenia w przypadku braku numeru PESEL

Wniosek w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie przy ul. J. Słowackiego 6, 26 – 640 Skaryszew w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 15.30.

Telefon kontaktowy: 48 610 32 84, email: mgops@skaryszew.eu


 

Оголошення щодо одноразової допомоги громадянам України у розмірі 300 злотих

ЗВ'ЯЗАННЯ ДИРЕКТОРА МІСЬКО-ГОМУНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У м. СКАРИШЕВІ

Відповідно до ст. 31 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Вестник законів від 2022 року, ст. 583), громадянин України має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги. у розмірі 300 злотих на особу, призначених на утримання, зокрема, на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло.

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща з території України у період з 24 лютого 2022 року, заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща та внесений до реєстру PESEL. , має право на отримання допомоги.

ПРИМІТКА: надання пільги неможливе за відсутності номера PESEL

Заяву на одноразову грошову допомогу подавати за адресою комунального центру соціальної допомоги в м. Скаришев, вул. J. Słowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 7.30 до 15.30.

Контактний телефон: 48 610 32 84, електронна пошта: mgops@skaryszew.eu

 

 

 

Autor: Ireneusz Jaworski