Co się zmieni w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2019

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci.

Rodzina 500+ dla wszystkich dzieci


Inne zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:

  • Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.co oznacza także likwidację czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy w takich przypadkach.
  • Przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Więcej informacji na stronie www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500

Galeria

  • Powiększ zdjęcie