Konkurs plastyczny ,, Przemocy wobec dzieci i młodzieży mówimy STOP".

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konkurs plastyczny ,, Przemocy wobec dzieci i młodzieży mówimy STOP".

Konkurs poprzedzony będzie spektaklem teatralnym nawiązującym do tematyki konkursu. Konkurs zaplanowany dwuetapowo pierwszy etap szkolny.

 

I etap konkursu- każda szkoła biorąca udział  w konkursie powołuje komisje konkursową na terenie własnej placówki - gdzie zostaną wybrane trzy najlepsze prace. Proponowany termin to 1-11 X 2019r. Następnie do 16 X. 2019r  trzy najlepsze prace wraz z załącznikami do regulaminu Dyrektorzy przekazują do Organizatora.

II etap konkursu  - przeprowadzają organizatorzy konkursu. Spośród wszystkich prac organizator wyłoni trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu 28 października 2019r .Prosimy  o zwrócenie uwagi aby prace wykonane były samodzielnie. Najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.