Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

7 marca 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Skaryszew


Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Skaryszew

 

21 lutego 2023 podpisana została pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Gminą Skaryszew umowa na realizację projektu w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

Gmina Skaryszew po raz drugi będzie realizować Program „Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W roku 2023 łączna kwota dofinansowania wynosi 35 850,00 zł. Dzięki finansowaniu, projektem na terenie gminy Skaryszew objętych zostanie co najmniej 2 osoby z niepełnosprawnościami. Nabór uczestników do programu odbył się w styczniu 2023 roku.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Skaryszew
Powiększ zdjęcie Oferta_pracy
1 lutego 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie na ¾ etatu.

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej
Powiększ zdjęcie Dodatek%20Gazowy
25 stycznia 2023

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”...

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.
Powiększ zdjęcie Dodatek%20elektryczny
24 stycznia 2023

Termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r.

Termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie przypomina, że termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r.
Powiększ zdjęcie Źródła%20ciepła
6 października 2022

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła

Od dnia 10.10.2022r. wnioski na dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła będą przyjmowane w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła
Powiększ zdjęcie DW_Wypłata
30 września 2022

WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

W dniu 29 września 2022r. ruszyły pierwsze wypłaty dodatków węglowych  w Gminie Skaryszew. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie zajmujący się realizacją świadczeń z tytułu dodatku węglowego dokonał pierwszych wypłat  dla 298 gospodarstw domowych na łączną kwotę 894 000,00 zł. Pozytywnie rozpatrzone wnioski o dodatek węglowy będą sukcesywnie wypłacane.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO
Powiększ zdjęcie DW
23 września 2022

Nowelizacja dodatku węglowego

Nowelizacja dodatku węglowego weszła w życie z dniem 20 września 2022r. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy, tj. od dnia 17 sierpnia 2022r.

Komu przysługuje dodatek na węgiel po zmianie?
Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.
 
WAŻNE!.
Nie będzie możliwości otrzymania kilku dodatków węglowych na jeden adres! Czyli 3000 zł dodatku węglowego dostaniemy na jeden adres.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Nowelizacja dodatku węglowego