Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

3 października 2017

Informacja o wyniku - superwizja pracy socjalnej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie przeprowadził postepowanie w celu wyłonienia Wykonawcy na podstawie art. 4pkt. 8 Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, które było przedmiotem zaproszenia.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku - superwizja pracy socjalnej
22 września 2017

Zaproszenie do złożenia oferty.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do złożenia oferty na potrzeby zadania realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój ogłoszonego przez ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  pt. "Skutaecznie i efektywnie" w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Skaryszewie"

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty.
14 września 2017

Uwaga: Dotyczy naboru wniosków w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew na rok szkolny 2017/2018

Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesiony zakup pomocy edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym - ( faktura/ rachunek wystawiony na jednego z rodziców ze wskazaniem na konkretnego ucznia uprawnionego do stypendium szkolnego).

Powyższe wydatki na rok szkolny 2017/2018 nie mogą być dokonane wcześniej, niż przed dniem 01.08.2017r

Czytaj więcej o: Uwaga: Dotyczy naboru wniosków w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew na rok szkolny 2017/2018
22 sierpnia 2017

Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018.

Burmistrz Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018.
24 lipca 2017

Informacja o wyniku - zakup usługi przeprowadzenia szkoleń.

Informacja o wyniku - zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników socjanych zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku - zakup usługi przeprowadzenia szkoleń.
11 lipca 2017

Zaproszenie do złożenia oferty.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do złożenia oferty na potrzeby zadania realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Działania: 2.5 skuteczna pomoc społeczna pt.:"Skutecznie i efektywnie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie"

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty.
7 lipca 2017

Zmiany wzorów wniosków

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz  o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Czytaj więcej o: Zmiany wzorów wniosków
26 kwietnia 2017

Informacja o wyniku - kompleksowa obsługa bankowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie przeprowadził postepowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, które było przedmiotem niniejszego zaproszenia.

Więcej informacji w załączniku.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku - kompleksowa obsługa bankowa