Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Burmistrz Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

29 sierpnia 2018

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Skaryszew odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty  (rozdz. 8a, art. 90 tj.  Dz. U. z 2018 r.  poz. 2198 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew.

Więcej informacji wraz z załącznikami w zakładce stypendia szkolne

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Stypendia szkolne

    Stypendia szkolne