Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Strona główna

Najnowsze aktualności

20 lipca 2022

Informacja o wyniku zamówienia publicznego

Informacja o wyniku zamówienia publicznego dotyczącego realizacji programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – moduł II” na rok 2022, polegające na dostawie „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zamówienia publicznego
22 czerwca 2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do złożenia oferty na realizację programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – moduł II” na rok 2022, polegające na dostawie „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty
21 czerwca 2022

Bezpłatny paszport "OK SENIOR"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie ma do rozdania 25 paszportów dla seniorów. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego 6.

Książeczka zawiera miejsca do wpisania kontaktu do bliskich oraz informacji o lekach i chorobach. Znajduje się tam również wykaz wszelkich publicznych ulg i uprawnień przysługujących z racji wieku oraz lista pomocnych danych kontaktowych. Paszport jest częścią kampanii Senior Znaczy Szacunek

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Bezpłatny paszport "OK SENIOR"
16 marca 2022

Informacje dotyczące poszczególnych kategorii spraw dla obywateli Ukrainy

Informacje dotyczące poszczególnych kategorii spraw dla obywateli Ukrainy przybywających na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Sprawy dotyczące nadania PESEL:
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego 6

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy
Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, mogą załatwić sprawę tylko po uprzedniej rejestracji:
- telefonicznie pod numerem telefonu: (48) 610 09 62

Sprawy dotyczące świadczeń z Pomocy Społecznej (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł., świadczenia z Pomocy Społecnej, Świadczenia Rodzinne oraz Pomoc dla Podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.
Miejsko - Gminny Ośordek Pomocy Społecznej w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, tel. 48 610 32 84:

Sprawy dotyczące Zabezpieczenia Społecznego (Świadczenie Dobry Start "300+", Świadczenie Wychowawcze "500+", Rodzinny Kapitał Opiekuńczy "RKO"):
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21, tel. 22 560 16 00

Sprawy dotyczące edukacji (Szkoła, Przedszkole):
Rodzic powinien zapisać dziecko w placówce wg miejsca obecnego pobytu/zamieszkania. Należy to zgłosić do Dyrektora placówki.

Można kontaktować się również z zespołem obsługi oświaty w Skaryszewie przy ul. Jusliusza Słowackiego 6, tel. 48 610-30-89 wew. 115, 135, 125, 127

 

Інформація про окремі категорії справ щодо громадян України, які прибули на територію міста та ґміни Скаришева у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ НАДАННЯ PESEL:

УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО СТАТУСУ ТА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СКАРИШЕВІ ВУЛ.

Номер PESEL для громадян України

Громадяни України, які звертаються за номером PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні, можуть вирішити питання лише після попередньої реєстрації:

- за телефоном: (48) 610 09 62

СПРАВИ ПРО СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ (ОДНОразова грошова допомога 300 злотих, СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ, СИМІЙНІ ДОПОМОГИ ТА ПІДТРИМКА СУБ'ЯКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЖИТЛОВОСТІ)

МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИУ СКАРИШЕВІ ТЕЛ. 48 610 32 84

ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДОБРОГО ПОЧАТКУ «300+», ДОПОМОГА НА ОСВІТУ «500+», СІМЕЙНИЙ КАПІТАЛ «РКО»):

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, філія в м. РАДОМ РАДОМ, вул.ЧАХОВСЬКОГО 21, тел.: 22 560 16 00

ПИТАННЯ ОСВІТИ (ШКОЛА, ДИТЯЧИЙ САДОК):

Батьки повинні зарахувати дитину до закладу за поточним місцем перебування/прописки. Про це слід повідомити директора закладу.

ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ЗВ’ЯЗАТИСЯ ДО КОМАНДИ ОСВІТИ У СКАРИШЕВІ НА ВУЛИЦІ Й. СЛОВАЦЬКОГО, 6 ТЕЛЕФОН: 048 610-30-89 WEW. 115, 135, 125, 127

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Informacje dotyczące poszczególnych kategorii spraw dla obywateli Ukrainy
16 marca 2022

Komunikat dotyczący jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy


KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE DLA OBYWATELI UKRAINY


Zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r., poz. 583) obywatelowi Ukrainy, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Uprawniony do otrzymania pomocy jest obywatel Ukrainy,  który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL

UWAGA: nie ma możliwości przyznania świadczenia w przypadku braku numeru PESEL

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy
9 marca 2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej