Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciedziałania Przemocy w Rodzinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR   2 / 2015

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 16 stycznia 2015r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w gminie Skaryszew

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

Powołuję zespół interdyscyplinarny w składzie:

 1. Pani Aneta Wilanowicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy;
 2. Pani Lidia Słowińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy;
 3. Pani Zofia Kozicka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy;
 4. Pani Martyna Czapczyńska– przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 5. Pan Mariusz Nobis- funkcjonariusz Komisariatu Policji w Skaryszewie
 6. Pani Iwona Kilianek – Sekretarz Miasta i Gminy Skaryszew.
 7. Pan Tomasz Kazirodek- starszy kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej dla nieletnich.
 8. Iwona Błach- kurator specjalista w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej dla nieletnich.
 9. Katarzyna Kaczmarzyk-Kęska – kurator zawodowy Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych”.
 10. Arkadiusz Bieniek – przedstawiciel Parafii św. Jakuba w Skaryszewie;
 11. Edyta Łukasiewicz – przedstawiciel służby zdrowia;
 12. Aneta Lisowska – przedstawiciel Zespołu Szkół w Skaryszewie;
 13. Agnieszka Dors – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Radomiu.

 §2.

Traci moc Zarządzenie Nr 37 / 2011Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w gminie Skaryszew oraz zmieniające je Zarządzenie Nr 82 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w gminie Skaryszew

 §3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

 §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ireneusz Kumięga

Autor: Tomasz Kalita

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zespół interdyscyplinarny

  Zespół interdyscyplinarny