Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

5 września 2023

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu "Zjawisko depresji u dzieci i młodzieży"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu "Zjawisko depresji u dzieci i młodzieży"

• Obserwujesz dziwne zachowania u dziecka;
• Twoje dziecko jest smutne;
• Nic mu się nie chce;
• Może twoje dziecko ma depresję;
• Przyjdź i posłuchaj !
• Pomóż swojemu dziecku, nie zostawiaj go samego z tym problemem!

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu "Zjawisko depresji u dzieci i młodzieży"
5 września 2023

Diagnoza potrzeb i sytuacji społecznej w zakresie występujących potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Skaryszew

Szanowni Państwo!

Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Skaryszew realizuje „Diagnozę potrzeb i sytuacji społecznej w zakresie występujących potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Skaryszew". W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla Gminy służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Diagnoza potrzeb i sytuacji społecznej w zakresie występujących potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Skaryszew
16 sierpnia 2023

Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Nabór wniosków 2023/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024


Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września 2023r. do 15 września 2023r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie pok. 10

Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców ucznia bądź pełnoletniego ucznia.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 345,00 zł za każdy hektar przeliczeniowy.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:

  • w siedzibie MGOPS w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6;
  • na stronie internetowej MGOPS Skaryszew: www.mgops.skaryszew.eu (w zakładce Aktualności);
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.
Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024
3 sierpnia 2023

Ruszył drugi nabór wniosków do "programu samochodowego"

Ruszył drugi nabór wniosków do "programu samochodowego"

1 sierpnia ruszył kolejny nabór wniosków do "programu samochodowego". PFRON wprowadził też w programie zmiany. Ma być on realizowany bezterminowo, uzupełniono też m.in. definicję samochodu osobowego i zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu.

Tzw. program samochodowy realizowany jest w ramach programu PFRON "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" pod oficjalną nazwą "Mobilność osób z niepełnosprawnością". 1 sierpnia rozpoczął się drugi nabór wniosków do "programu samochodowego". PFRON przeznaczył 150.001.593,57 zł na realizację drugiej w tym roku tury naboru wniosków, która potrwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Kwota zostanie podzielona na oddziały PFRON w każdym województwie:

  • w połowie proporcjonalnie do liczby osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zamieszkują w województwach objętych kompetencjami poszczególnych oddziałów,
  • w połowie proporcjonalnie do liczby wniosków, które zostaną złożone w poszczególnych oddziałach w drugiej turze naboru wniosków.

Kolejne nabory wniosków w programie samochodowym odbędą się:

  • 29.02.2024 r. do 30.03.2024 r.
  • 31.07.2024 r. do 31.08.2024 r.
Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Ruszył drugi nabór wniosków do "programu samochodowego"
7 marca 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Skaryszew


Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Skaryszew

 

21 lutego 2023 podpisana została pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Gminą Skaryszew umowa na realizację projektu w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

Gmina Skaryszew po raz drugi będzie realizować Program „Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W roku 2023 łączna kwota dofinansowania wynosi 35 850,00 zł. Dzięki finansowaniu, projektem na terenie gminy Skaryszew objętych zostanie co najmniej 2 osoby z niepełnosprawnościami. Nabór uczestników do programu odbył się w styczniu 2023 roku.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Gminie Skaryszew
Powiększ zdjęcie Oferta_pracy
1 lutego 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie na ¾ etatu.

 

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej
Powiększ zdjęcie Dodatek%20Gazowy
25 stycznia 2023

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”...

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.
Powiększ zdjęcie
24 stycznia 2023

Termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r.

Termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie przypomina, że termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ireneusz Jaworski
Czytaj więcej o: Termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r.