Ogłoszenie o naborze kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2022

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

1. Warunki zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

2. Wymagania:

2.1 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

2.2. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

 • prowadzenia pracy z osobą niepełnosprawną;
 • prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy;
 • odporność na stres;
 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność.

3. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

4. Koszt realizacji usługi nie może przekroczyć 40 zł brutto za godzinę wraz z kosztami pracodawcy.

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 18 marca 2022r.

 

 

 

Autor: Ireneusz Jaworski

Pliki do pobrania