Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bon energetyczny

Utworzono dnia 10.07.2024

Bon energetyczny

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest zmniejszenie obciążenia gospodarstw domowych wysokimi rachunkami za energię elektryczną, przysługujące za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024r.

Na terenie Gminy Skaryszew  obsługę bonu energetycznego będzie realizował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. nie będą rozpatrywane.

 

 

Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
- 2 500 zł – na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
- 1 700 zł – na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Ważne! Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku przekroczenia dochodu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego świadczenia będzie wynosić 20 zł.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden bon. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o bon energetyczny złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość bonu energetycznego:
- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.


Wnioski można składać:
- tradycyjnie (papierowo) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie w godzinach pracy ośrodka;
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka.

 


W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej – https://mgops.skaryszew.eu w zakładce „Druki do pobrania”


 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       730- 1530
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.