Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Utworzono dnia 24.01.2023

Refundacja podatku VAT - ogrzewanie gazowe.

Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”.

KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA?

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:
•    2.100,00zł w gospodarstwie jednoosobowym,
•    1.500,00zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

JAK I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O REFUNDACJĘ?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:
•     tradycyjnie w formie papierowej w Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie.
•    elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O REFUNDACJĘ?

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza:
•    fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
•    dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       730- 1530
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.