Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ruszył drugi nabór wniosków do "programu samochodowego"

Utworzono dnia 03.08.2023

Ruszył drugi nabór wniosków do "programu samochodowego"

1 sierpnia ruszył kolejny nabór wniosków do "programu samochodowego". PFRON wprowadził też w programie zmiany. Ma być on realizowany bezterminowo, uzupełniono też m.in. definicję samochodu osobowego i zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu.

Tzw. program samochodowy realizowany jest w ramach programu PFRON "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" pod oficjalną nazwą "Mobilność osób z niepełnosprawnością". 1 sierpnia rozpoczął się drugi nabór wniosków do "programu samochodowego". PFRON przeznaczył 150.001.593,57 zł na realizację drugiej w tym roku tury naboru wniosków, która potrwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Kwota zostanie podzielona na oddziały PFRON w każdym województwie:

 • w połowie proporcjonalnie do liczby osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zamieszkują w województwach objętych kompetencjami poszczególnych oddziałów,
 • w połowie proporcjonalnie do liczby wniosków, które zostaną złożone w poszczególnych oddziałach w drugiej turze naboru wniosków.

Kolejne nabory wniosków w programie samochodowym odbędą się:

 • 29.02.2024 r. do 30.03.2024 r.
 • 31.07.2024 r. do 31.08.2024 r.

 PFRON wprowadził 17 lipca po raz kolejny zmiany w programie:

 • Uzupełniono definicję dostosowanego samochodu osobowego w taki sposób, że jego techniczne dostosowanie może umożliwiać jednoczesną podróż więcej niż jednej osobie korzystającej z wózka.
 • Zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu. Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu będzie ustalana corocznie w planie finansowym Funduszu.
 • Program będzie realizowany bezterminowo. Decyzję o zakończeniu programu podejmie Rada Nadzorcza PFRON.
 • Kolejne nabory zaczynać się będą od godziny 10 pierwszego dnia naboru, a nie o północy, jak wcześniej. Zatem kolejny nabór rozpocznie się 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.
 • Z programu nie będą mogły skorzystać osoby przebywające w: domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.
 • Wprowadzono nowe zasady rozpatrywania wniosków. Po upływie terminu składania wniosków w danej turze ich naboru, każdy oddział PFRON utworzy listę rankingową złożonych wniosków według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. Kryteria punktowe są następujące:
  - osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia - 1 punkt;
  - osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia - 1 punkt;
  - we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania - 1 punkt.

Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywne zawodowo. W takim przypadku złożą oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co
najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku, oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów będą one szeregowane na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosku.

Nowe zasady określają, że dofinansowanie przyznawane jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej, do wyczerpania puli środków danego oddziału PFRON.

 

Więcej informacji:

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       730- 1530
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.